Privacyverklaring

Wanneer jij een klacht meldt verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Factuur als pdf (indien van toepassing)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onderzoek te kunnen doen, jou extra vragen te kunnen stellen en jou op de hoogte te kunnen houden m.b.t. ontwikkelingen.

Deze gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.